G. A. Kulkarni


\istrut
\noindent
jii. e. kulakarNii \hfill\break
kaajaLamaayaa \h...
... tevhaa tumhii aataa yethUn
jaavaM he nyaayaacaM hoiil. \hfill\break

\istrut
haMsa khinna houn sarovaraabaaher aalaa. haMsiine tyaache sa...
...e maanasasarovar hoila-
jethe tuu disashiil te tiirthaxetra Tharela.

\istrut
haMsa haMsiibarobar uThUna jaayalaa siddha jhaalaa, tocha ve...
...cha garuDaachyaa aMgaavariil pise usaLalii v DoLyaata aMgaar disalaa.

\istrut
mitraa, mii garuDa aahe kii naahii, he paanaM goLaa karuna t...
...t, maajhyaa naMdaadevii kaaMchanagauriivar adhikaar saaMgU laagatiil.

\istrut
haMsiine tyaalaa aavaraNyaachaa prayatna kelaa, paNa aataa h...
...haMsa koNa tyaachaa nyaaya v niHpakshapaatii nirNaya laagalelaa aahe.

\istrut
aataa tar tyaachaa swar duHkhaapekshaa anukaMpene aardr jhal...
... tyaache shubhra paMkha aaNi laal Tochii yaaMchaa viddhvaMsa jhaalaa.

\istrut
paNa jhaaDaachyaa DholiitUna ek khaar tii hatyaa paahaat hot...
...shahaaNyaanaM tyaa ThikaaNii satya khapawaayalaa kadhii jaaUcha naye.

\istrut
khaariichaa chiitkaar kaahii kaavaLyaanii Ekalaa aaNi tyaani...
...e satya maahiit asalelii khaar yaa doghaaMcaahii sarvanaasha jhaalaa.

\istrut
taatparya kaay, swasaMrakshaNaachyaa saMdarbhaat satyaache d...
...aatvik asenaa, bhovatii kaavaLe
asataanaa khaariine chiitkaarU naye.