G. A. Kulkarni


\istrut
\noindent
jii. e. kulakarNii \hfill\break
piMgaLaaveL \hfill...
...yaane shiNalaa asaal.
tevhaa pratham snaan karuun ghyaa. \hfill\break

\istrut
mahaMtaane punhaa khuuN karataac ek shiShya tyaacyaa javaL a...
...aar visaMgat naahii kaa? tyaane bhovatii paahat mhaTale. \hfill\break

\istrut
sonyaachaaMdiivishayii aasaktii asU naye ashiich aamachyaa a...
...yaaMcaa aagraha dharaNe haa dekhiil ek
ahaMbhaavac aahe. \hfill\break

\istrut
tumhii maghaa ek prashna vichaaralaa - svaamiiMviShayii tyaa...
...gavate. to avishvaasaane mahaMtaakaDe paahatac raahilaa. \hfill\break

\istrut
tyaanaMtar mahaMta tyaalaa gheuun dhyaanakuMDaakuDe nighaala...
...otyaa. va tyaavar ek ek paay
Thevuun khaalii jaave laage.\hfill\break

\istrut
mahaMt khaalii utaralaa va tyaane khaaluun haak maarataac ad...
...mhii aat jaaun aasanaavar basuun paahaa. mahaMta mhaNaala\hfill\break

\istrut
aaNi boTaatuun belaacii paane ugavataat kii kaay he paahU? t...
...it tyaa aasanaavar
basalyaavar tumhii tii oLakhuu shakaal\hfill\break

\istrut
tyaa atyaMta aruMda vartuLaatuun daaraasaarakhyaa phaTiikaDe...
...ramaaNe to tikaDe aakarShita houun vaakUn aata shiralaa. \hfill\break

\istrut
aataa belaacii paane ugavataat kii kaay he pahaayalaa haat d...
...vartuL baMda jhaalelyaa DoLyaapramaaNe kaaLeshaar jhaale.\hfill\break

\istrut
mahaMta baaheruun mhaNaala , belaace tridal yeiil na yeiil p...
...alaa aataa uralele
saare aayuShya yaach ThikaaNii ghaalavaave laagel.

\istrut
aataa haa muurkha vinod baas jhaalaa. tatkaaL daar ughaD va ...
...yethe kaa DaaMbuun Thevale aahe? to aartatene mhaNaalaa. \hfill\break

\istrut
mahaMta mhaNaalaa tuu baaher raahuun tarii kaay kele asates?...
...aahii gulaam naahiis.
mag tulaa yaahuun jaast kaay have? \hfill\break

\istrut
aaNakhii ek pahaa - tuu yethe raahilyaavar tulaa baaheracyaa...
...aMta moThii shixaa aahe ase tulaa kadhii vaaTale naahii? \hfill\break

\istrut
shivaay maaNasaalaa jii itar maNasaaMviShayii oDh vaaTate ti...
...ii phasave aaNi bharataaD aahe, yaacaa tulaa lavakarac
anubhav yeiil.