\istrut
aa.crphiyasachii paavale jaD jhaalii v to niHshabdapaNe var ...
...ekaa khaDakaavar TekUn ubhaa raahilaa
v tyaachii paavale thaaMbalii.

\istrut
aa.crphiyas, ekadam asaa kaa thaaMbalaas? yUriDisiine vichaarale.
mii vichaar karat aahe, to shiNalelyaa aavaajaat mhaNaalaa.

\istrut
tyaachyaa manaat tapt dhaagyaaMchii ekadam guMtavaL jhaalii ...
...hixaa aayuShyabhar kapaaLii yetech. devaa yaa xaNii mii kaay karaave?

\istrut
malaa xamaa kar, yUriDisii, to swataHshii mhaNaalaa v tyaane...
...ll\break
tU punhaa evaDhyaat aalaas? devatene vismayaane vichaarale.

\istrut
tumhii malaa phaar moThe audaarya daakhavalet, paN te swiika...
...praayashchit dyaal te swiikaaraNyaasaaThii
mii maaghaarii aalo aahe.

\istrut
saaRyaa maanavaat atyaMt nirbuddha mhaNun tujhe naav chiraka...
... maanav mii kadhii paahilaa naahii. tU yethUn taatkaaL chaalataa
ho!

\istrut
devate, tujhaa samaj chukiichaa aahe. dev mhaNaalaa, atyaMt ...
...iiv
ThevUnach tyaane tichyaakaDe vaLUn paahile. hoy naa aa.crphiyas?

tyaane maan halavUnach hoy mhaTale.

\istrut
mhaNaje yUriDisiine naahise hoUn parat yaa yaatanaasthLii ya...
...hii goShTa ghaDavaNyaas tU malaa vyartha kashaalaa bhariis
Taakales?

\istrut
aa.crphiyas mhaaNaalaa, kaaraN tyaa veLii yUriDisii parat mi...
...aacha vastUkaDe dhyaan deNaaraa maaNUs DoLe asUn aaMdhaLaach Tharato.

\istrut
mii evaDhaa dhokaa patkarun yaa ThikaaNii aalo te yUriDisiil...
...aachii jabaabadaarii, tyaache praayashchita sarvaswii maajhecha aahe.

\istrut
dev mhaNaalaa, tujhii vedanaa malaa kaLata naahii asaa samaj...
...arobar raahiil, aaNi raahilele
sahaa mahine ithe aMdhaaraat raahil.

\istrut
tU jar ekaTaa raahilaas tar vaahatyaa, xaNika sukhaat ramUn ...
...aMdyaavar jhelU laagel. tU vichaar kar aaNi maajhii deNagii swiikaar.

\istrut
aa.crphiyas mhaNaalaa. yUriDisii,malaa xamaa kar. mii faar m...
...jhyaabarobar chal. aapaN samajUtadaar DoLyaaMnii punhaa ekatra raahU.

\istrut
bolataanaa yUriDisiichaa aavaaj kovaLaa jharaa nukataach baa...
...rataave laagaNaar aahe. aa.crphiyas mii tujhyaabarobar yeNaar naahii.

\istrut
aa.crphiyas tichyaakaDe vismayaane paahaatacha raahilaa. to ...
...Decha koThetarii sukhaache sthaana asate. tevhaa punhaa
vichaar kar.

\istrut
naahii, tasalyaa niraashemuLe mii nakaar det naahii, yUriDis...
...lelaa paahaNyaasaaThii mii yaa aMdhaaraat tujhii
satat vaaT paahiin.

aa.crphiyas bhaanaavar aalaa v viShaNNa manaane to prakaashaachyaa TiMbaakaDe vaLat var gelelyaa vaaTene paratU laagalaa.\istrut