\istrut
\noindent
jii. e. kulakarNii \hfill\break
saaMjashakun \hfill\break
bheT \hfill\break

\istrut
praasaadaacyaa daravaajyaatuun raajakaaMtiicaa taruuN halake...
...
saahasii aanaMd disalaa aaNi to jaaNyaasaaThii vaLalaa. \hfill\break

\istrut
praasaadaacyaa daaraatac tyaalaa jarjar jhaalelii ek vyaktii...
...e, maanavaalaa sahan hoNaar naahii ashii yaatanaa hotii. \hfill\break

\istrut
raajaputraa mii tujhyaabarobar yeuu? tyaane vichaarale. tyaa...
...Ne tyaacyaa manaavar vaardhakyaacii maliinataa caDhalii. \hfill\break

\istrut
kaahii na bolataa te rastyaavaruun caaluu laagale. rastyaacy...
...aa jiivanaalaa vaibhavaacaa sthira suur laabhalaa hotaa. \hfill\break

\istrut
kaay apaar duHkha aahe he ! kaMpit svaraat raajaputra mhaNaa...
...er aalii ,
aaNi svataHcaa kaayam aMdhaar gheuun basalii. \hfill\break

\istrut
duHkha apaar khare, paN te dekhiil kadhiitarii saMpaNaar aahe , vRRid.hdha shiLesaarakhyaa sthir svaraane mhaNaalaa. \hfill\break

\istrut
vedanene badhiira jhaalelyaa raajaputraacii paavale jaDapaNe...
...uShya,
bhovatii guMDaaLalele ek vastra houun jaLat hote. \hfill\break

\istrut
haa koN aahe? koNaacaa pravaas aaj saMpuun gelaa? na raahavu...
...uu laagalaa
hotaa aaNi aavaajaat athaaMga vedanaa hotii. \hfill\break

\istrut
laxmiinaMdan vaishya , ekaane khaalacyaa maanene uttar dile. \hfill\break

\istrut
vismayaane raajaputraacii vaaNii badhiir jhaalii aaNi to eka...
...MtapaNe sahan kariit to vRRid.hdha hii shejaarii basalaa.\hfill\break

\istrut
ha laxminaMdan vaishya ! raajaputra rud.hdha kaMThaane mhaNa...
... mii maajhe aayuShya
kamaLaaMcyaa paakaLyaaMt kaaDhale. \hfill\break

\istrut
maanavaace aayuShya duHkhii asel tarii saMpaNaare aahe, aaNi...
...saacaa mitra aahe, sthir aavaajaat
vRRid.hdha mhaNaalaa. \hfill\break

\istrut
taruuN prajvalit houun tyaacyaakaDe vaLalaa va mhaNaalaa he ...
...aaMcyaa paavalaaMnii caalat aahe ase tulaa vaaTat nahii? \hfill\break

\istrut
to vRRid.hdha puruSh xaNabhar kaahii bolalaa naahii, paN ama...
...elyaa vedanaaMnii vyathita jhale va
punhaa vijhuun gele. \hfill\break

\istrut
raajaputraa, to mhaNaalaa tuu atyaMta bud.hdhimaan aahes. as...
...uNaa, yaapekshaa sukhii aayuShya maanavaalaa kaay have ? \hfill\break

\istrut
vRRid.hdhaacyaa shabdaaMnii raajaputra camakalaa. yaahiipexa...
...a yaaMnii nirmaaN jhaalelii vyaakuLataa saaMdra jhaalii. \hfill\break

\istrut
hoy, yaahiipexaa bhiiShaN kaahiitarii aahe. ithe jyaapraamaN...
...hyaachyaa tulanene shaashvatii , amarataa bhiiShaN aahe. \hfill\break

\istrut
paN he vRRid.hdha puruShaa, itar maanavaaMpramaaNe tuu hii y...
...gelaa aahes.
tulaa amaratecyaa viShaachii kalpanaa kaay? \hfill\break

\istrut
mii tasaa baaMdhalaa gelo naahii maajhyaakaDuun te bhaagya k...
...aakaDe nirakhuun pahaa, gautamaa mii ashvatthaamaa aahe. \hfill\break

aaNi itake boluun aapale jarjar , diin shariir saaMbhaaLiit to anaMta maargaane caaluu laagalaa.\istrut