जी..कुलकर्णी यांचे साहित्य


कथासंग्रह


. निळासावळा पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई; १४ जानेवारी १९५९; आ०२ : जून १९६५, आ०३ : १९८५

. पारवा पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई; सप्टेंबर १९६०; आ०२ : जुलै १९८५

. हिरवे रावे, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई; सप्टेंबर १९६२, आ०२ : १९८६, आ०४ : १९९५

. रक्तचंदन पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई; सप्टेंबर १९६६, आ०२ : १९८६, आ०४ : १९९५

. काजळमाया पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई; १९७२, आ०६ : १९९५

. रमलखुणा कॉंटिनेंटल प्रकाशन, पुणे; जून १९७५, आ०३ : १९९०

. सांजशकुन पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई, १९७५, आ०३ : १९९५

. पिंगळावेळ पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई, १९७७

. कुसुमगुंजा परचुरे प्रकाशन मंदिर, मुंबई, १० जुलै १९८९, आ०२ : एप्रिल १९९१

१०. डोहकाळिमा - संपादक म..हातकणंगलेकर, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई; १९८७, आ०२ : १९९१ (निळासावळा, पारवा, हिरवे रावे, रक्तचंदन या चार कथासंग्रहातील निवडक कथा)

११. सोनपावले - संपादक : सु. रा. चुनेकर, परचुरे प्रकाशन मंदिर, मुंबई; ११ डिसेंबर १९९१ (जी.एं.च्या अप्रकाशित, व प्रकाशित परंतु असंगृहीत साहित्याचे संकलन)

१२. नियतिदान - संपादक म..हातकणंगलेकर, निशिकांत मिरजकर; जी..मित्रमंडळ प्रकाशन; १९९२. वितरण : पॉप्युलर प्रकाशन, नई दिल्ली. जी.एं.च्या काही कथांचे हिंदी अनुवाद.


आधारित वा अनुवादित कथासंग्रह


१३. अमृतफळे कॉंटिनेंटल प्रकाशन, पुणे; १९८० (Leon Surmelian यांच्या Apple of Immortality मधील काही अनुवादित कथा)

१४. ओंजळधारा कॉंटिनेंटल प्रकाशन, पुणे; १९८१

१५. पैलपाखरे परचुरे प्रकाशन मंदिर, मुंबई; १० जुलै १९८६ (चार अनुवादित दीर्घकथा)

१६. आकाशफुले परचुरे प्रकाशन मंदिर, मुंबई; २९ संप्टेंबर १९९०. (अनुवादित, रुपांतरित, आधारित कथांचा संग्रह)


बालवाङमय


१७. मुग्धाची रंगीत गोष्ट परचुरे प्रकाशन मंदिर, मुंबई; २६ नॊव्हेंबर १९८६

१८. बखर बिम्मची परचुरे प्रकाशन मंदिर, मुंबई; २६ नॊव्हेंबर १९८६


आत्मपरसदृश दीर्घ ललितलेखन


१९. माणसे-अरभाट आणि चिल्लर परचुरे प्रकाशन मंदिर, मुंबई; ११ मार्च १९८८, आ०२ १९८९


अनुवादित कादंबऱ्या


२०, स्वातंत्र्य आले घरा परचुरे प्रकाशन मंदिर, मुंबई; ३० जून १९६८

Conrad RichterThe Free Man


२१. रानातील प्रकाश परचुरे प्रकाशन मंदिर, मुंबई; ३० जुलै १९६८

Conrad RichterThe Light In The Forest


२२. रान परचुरे प्रकाशन मंदिर, मुंबई; १९६७

Conrad RichterThe Trees


२३. शिवार परचुरे प्रकाशन मंदिर, मुंबई; १९६८

Conrad RichterThe Fields


२४. गाव परचुरे प्रकाशन मंदिर, मुंबई; १५ जानेवारी १९६७

Conrad RichterThe Town


२५. वैऱ्याची एक रात्र विश्वमोहिनी प्रकाशन, पुणे: २२ मे १९८२

Olga Lengyel – I survived Hitler's Ovens


२६. एक अरबी कहाणी विश्वमोहिनी प्रकाशन, पुणे: ८ ऑक्टोबर १९८३

George MeredithThe Shaving Of Shagpat


२७. लॉर्ड ऑफ दी फ्लाईज पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई; १९८७

William GoldingLord Of The Flies


२८. सोन्याचे मडके विश्वमोहिनी प्रकाशन, पुणे; ११ डिसेंबर १९९१

James StephensCrock Of Goldपत्रसंग्रह


२९. जी.एं. ची निवडक पत्रे; खंड १; संपादक : ..हातकणंगलेकर, श्री. पु. भागवत; मौज प्रकाशन गृह, मुंबई; १० जुलै १९९५;

३०. जी.एं. ची निवडक पत्रे; खंड २; संपादक : ..हातकणंगलेकर, श्री. पु. भागवत; मौज प्रकाशन गृह, मुंबई; १० जुलै १९९८;

३१. जी.एं. ची निवडक पत्रे; खंड ३; संपादक : ..हातकणंगलेकर, सु. रा. चुनेकर, श्री. पु. भागवत; मौज प्रकाशन गृह, मुंबई; १० जुलै २००६;

३२. जी.एं. ची निवडक पत्रे; खंड १; संपादक : ..हातकणंगलेकर, सु. रा. चुनेकर, श्री. पु. भागवत; मौज प्रकाशन गृह, मुंबई; १० जुलै २००६;


नाटक


३३. दिवस तुडवत अंधाराकडे (१९५३, अप्रकाशित)

Eugene O`NeillLong Day's Journey Into Night